7 Rules...

www.TunasJutawan.blogspot.com

7 PERATURAN UTAMA ( 7 RULES )

01. Mengajar mesti daripada bawah ( Teaching must begin at the bottom )
02. Memperkenalkan diantara satu sama lain ( Promote each other )
03. Menghormati diri sendiri & orang lain ( Respect one another & yourself )
04. Perkara berhubung dengan duit hedaklah diperkatakan dengan jelas ( Money matters must be sound and clear )
05. Fokuskan minda anda ( Focus your mind )
06. Berita baik – Sampaikan ke bawah ( Good news – Pass Down )
Berita buruk – Sampaikan ke atas ( Bad news – Pas Up )
07. Beri semangat / Tunjukkan minat ( Give enthusiasm )

You can leave a response.